ბანერი H1 - 600x110

ვადა 1 - თვე ღირებულება - 130 ლარი თავისუფალია

ბანერი V1 - 365x170

ვადა 1 - თვე ღირებულება - 100 ლარი თავისუფალია

ბანერი V2 - 365x170

ვადა 1 - თვე ღირებულება - 100 ლარი დაკავებულია

ბანერი V3 - 365x170

ვადა 1 - თვე ღირებულება - 100 ლარი თავისუფალია
H1 600x110
V1 365x170
V2 365x170
V3 365x170